پورتال جامع گیلان


رازقی

RAZEQI تلفظ

گل دسته بندی


از گل های گلدانی بومی گیلان با گل های سفید پُر پَر بسیار معطر و خوش عطر است. برگ های ضخیم چرمی براق دارد. این گل در هوای تهران به سرعت از بین می رود. رازقی از خانواده Oleaceae و نام علمی آن Jasminum sambac می باشد. این گل را به زبان انگلیسی Arabian jasmine به زبان فرانسه Jasmin d'arabie و به زبان آلمانی Arabische jasmine یا Sambac jasmin می گویند.apps