پورتال جامع گیلان


توروسک

TURUSAK تلفظ

پرنده ها دسته بندی


طاووسک یا پرنده باتلاقی پا قرمز در باتلاق های نیزاری و حاشیه دریاچه ها با رویش گیاهی انبوه یافت می شود و در نیزار آشیانه می سازد. این پرنده شبیه چنگر، اما به جثه بزرگتر و پاهای او بلند تر است. پرهایش آبی سورمه ای با درخشش ارغوانی، پوش پر های زیر دم سفید خالص، منقار بزرگ، سپر پیشانی، چشم و پاهای او قرمز روشن است. این پرنده از نی بالا می رود و کمتر در فضای باز دیده می شود. در حال پرواز به آسانی از روی پای قرمز کت و کلفت و بلندش که آویزان می ماند شناخته می شود.طول بدن این پرنده 47 سانتی متر است. توروسک که در اصل گویا طاووسک می باشد از خانواده Porphyrio و نام علمی او Porphyrio poliocephalus یا Porphyrio porphyrio می باشد. او را به زبان انگلیسی Purplle gallinule به زبان فرانسه Poule sultane به زبان آلمانی Purpurhuhn و به زبان ایتالیایی Pollo sultane می گویند.apps