پورتال جامع گیلان


بیش از 5000 کلمه گیلکی

باخلان یا باگلان کوچک از خانواده Phalacrocoracidae (قره غازان) و نام علمی اش Phalacrocorax pygmaeus یا Halietor pygmaeus است. او را به زبان آلمانی Zwergscharbe یا Zwergseerabe ، به زبان انگلیسی Pygmy cormorant و به زبان فرانسه Cormoran pygmee و به زبان ایتالیایی Marangone minore می گویند. این پرنده از جنوب شرق اروپا الی مجارستان و در رومانی و بلغارستان و جنوب غرب آسیا، سوریه، شمال و شرق ایران، شمال شرق کانادا، استرالیا و نیوزلند پراکنده است. در دریا روی پیش دامنه سخره ها و در خشکی روی درخت لانه می سازد. لانه سازی اش با شلختگی...

بیشتر

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل های بهشت آسای گیلان را مفروش می سازد. پامچال به رنگ های سفید و بنفش کمرنگ و پررنگ و جام زرد تیره می روید. آن را در باغچه منازل نیز می کارند. پامچال هم مثل بنفشه زیباست لیکن عطر بنفشه را ندارد. در ایام نوروز ، کودکان روستا دسته های پامچال و بنفشه را به مسافران نوروزی جاده رشت انزلی و رامسر عرضه می کنند...

بیشتر

بیش از 20 دسته بندی برای کلمات


حیوان ها

خوراک ها

بازی ها

آداب و رسوم

گیاه ها

اصطلاح ها

دسته بندی کلمات بر اساس حروف الفبا


کلمات تصادفی از دیکشنری


آب چچ

خزه آبی-آلگ

پاپروس

در گیلان توتون سیگار را پاپروس گویند. این لغت به ظاهر از زبان روسی به گویش گیلک راه پیدا کرده چراکه در زبان روسی

پاپروس ولک

برگ گیاه توتون (برگ اگر سبز باشد عرض سه الی چهار روز و اگر زرد باشد در عرض 24 ساعت در گرمخانه خشک خواهد شد)

پالان سوب

گیاه آبزی سوب بر سه قسم است: سوب حصیری ، سوب پالانی و تلخه سوب. سوب پالانی زبرتر و زمخت تر است. از این رو پالان اسب

پامچال

گل پامچال معمولی معروف به بنفشه فرنگی از گل های وحشی بهاری است و همراه با بنفشه وحشی به عنوان پیام آور نوروز جنگل

آربس

از درختان جنگلی و از خانواده Coniferae (مخروطی) و نام علمی آن: Juniper us polycarpos است. این درخت را به زبان فرانسه Genevrier en Arbre،

پرسیاوش

گیاهی است که غالبا بر دیوار داخل چاه آب منازل گیلان یا بر بدنه دیوارهای مرطوب می روید و مصرف طبی دارد. این گیاه از

پلا خور

پلوخور-عیال-پیچ امین الدوله: درختچه ای جنگلی با دانه سمی و گل معطر. پلاخور از خانواده Caprifoliaceae آقطی ها و نام علمی

پلا خوم

از گیاهان وحشی است

پلاش

درخت افرا

پلت

افرای جنگلی از درختان صنوبرگونه جنگلی است. در ایران فقط در سواحل خزر می روید. این درخت بزرگ و زیبا که آن را کنار خیابان

پلهام

پلهم یا پلم همان آقطی کوچک یا شوند است. گل سفید یا صورتی با مزه بادام تلخ و میوه سیاه دارد. این نبات چند ساله که در

apps