پورتال جامع گیلان


حج حجی

HAJHAJI تلفظ

پرنده ها دسته بندی


انواع پرستو های شهری یا روستائی را گویند. حال آنکه این دو گواینکه از نظر پرنده شناسی جزء یک خانواده هستند با هم تفاوت هایی دارند. هر دو از طایفه Hirundinidae چلچلگان یا پرستویان هستند نام علمی پرستوی شهری معروف به پرستوی کفل سفید یا دمگاه سفید Delichon urbica است. او را به زبان آلمانی Mehlschwalbe چلچله آردی به زبان انگلیسی House Martin به زبان فرانسه Hirondelle de fenetre و به زبان ایتالیایی Balestruccio گویند نام علمی چلچله روستانشین Hirundo rudtick است. او را به زبان آلمانی Rauchschwalbe پرستوی دودی به زبان انگلیسی Swallow به زبان فرانسه Hirondelle de cheminee و به زبان ایتالیایی Rondine می گویند. هر دو نوع از این پرندگان تابستانی هستند. پرستوی کفل سفید در شمال غرب آفریقا، کلیه نقاط اروپا، آسیا تا ژاپن پراکنده است. طول بدنش 13 تا 14 سانتی متر، پوش پرهای پشتی سورمه ای تیره با دمگاه کاملا سفید، پوش پرهای زیر، سفید آردی، دم کوتاه و دوشاخه، با پاهای کوتاه و پرپوش سفید است. در شهر و در مجاورت انسان زندگی می کند. زیر دامنه بام منازل لانه گلی می سازد، در ماه مه دو بار 4 تا 6 تخم سفید برفی می گذارد، این پرستو اکثرا همسطح آب پرواز می کند و از حشرات تغذیه می کند اما در هوای بارانی اوج می گیرد. طول بدن پرستوی دودی 19 سانتی متر، پوش پرهای پشتی تیره با درخشش آبی متالیکی، پیشانی و گلوگاه بلوطی، پوش پرهای تحتانی سفید تا کرم رنگ، پنج شاهپر خارجی مزین به علائم سفید و دم بلند و دوشاخه است. پرستوی دودی در خانه های دهقانی، دامداری ها، مرغداری ها، طویله ها، اصطبل ها، آغل ها و دودکش ها لانه می سازد. طی دو تا سه دوره تخمگذاری به طور متوسط 4 تا 5 تخم می گذارد. Riparia riparia uferschwalbe پرستوی ساحلی یا چلچله رودخانه ای و Hirundo rupestries چلچله کوهی و Hitundoobsoleta چلچله بیابانی و Hirundodaurica پرستوی کفل صورتی از دیگر گونه های این پرنده هستند. اهل شمال برای این پرنده احترام خاص قائل می شوند و به تصور اینکه او حاجی است و هر سال از مکه بر می گردد لانه اش را خراب نمی کنند و به جوجه های او آزار نمی رسانند.apps